Песимизъм обзе бизнес елита

В началото на новото десетилетие бизнес лидерите по света демонстрират рекордни нива на песимизъм. Това показват резултатите от 23-ото Годишно глобално проучване на PwC (PwC CEO Survey), проведено сред близо 1600 изпълнителни директори в 83 страни.

Очакванията на 53% от анкетираните са за спад в нивата на икономическия растеж през 2020-а. Най-песимистично настроени са изпълнителните директори в Северна Америка (63%), в Западна Европа (59%) и в Близкия Изток (57%). Само 22% очакват ръст, докато през 2019-а те са били 42 процента.

"Спадът в икономическия растеж не е изненадващ, имайки предвид съществуващата несигурност, предизвикана от търговските конфликти, геополитическите проблеми и липсата на ясен подход към изменението на климата. Тези предизвикателства не са нови, но се развиват с нови темпове, затова ключовият въпрос е как да се справим с тях заедно", отбелязва Боб Мориц, председател на глобалната мрежа на PwC.

Намалява увереността за растеж на печалбите

Изпълнителните директори не са уверени в резултатите на собствените си компании през следващите 12 месеца. Само 27% от участниците в проучването са "много уверени", че приходите на фирмите им ще растат - което е най-ниския резултат от 2009-а и е спад с 8% в сравнение с 2019 година.

Оказва се, че тези отговори отлично предсказват тенденциите и в глобалния икономически растеж. Ако приемем, че това е валидно и сега, глобалният растеж би могъл да се понижи до 2.4% - значително по-ниска стойност в сравнение с други прогнози, включително тази на Международния валутен фонд - за ръст от 3.4 на сто, обясняват експертите.

Повече регулации в киберпространството

Над 2/3 от изпълнителните директори предвиждат, че правителствата ще въведат ново законодателство, за да регулират съдържанието в социалните мрежи, и за да повлияят на доминиращите технологични компании. По-голямата част от запитаните (51%) прогнозират също така, че правителствата все повече ще задължават частния сектор да компенсира финансово хората заради личните данни, които събира.

Повишаване на квалификациите - истинско предизвикателство

Липсата на ключови умения остава основна заплаха за икономическия растеж според анкетираните. Те смятат, че преквалификацията и повишаването на квалификацията е най-добрия начин за преодоляване на различията в уменията. Само 18% обаче твърдят, че са постигнали "значителен напредък" в създаването на програма за повишаване на квалификацията. Такова е усещането и на персонала. В отделно проучване на PwC 77% от общо 22 000 работници и служители казват, че биха искали да придобият нови умения или да се преквалифицират, но само 33% смятат, че им е била предоставена такава възможност.

Изменението на климата - предизвикателство или възможност?

Въпреки че климатичните промени не са начело в списъка от потенциални заплахи за икономическия растеж, изпълнителните директори все повече оценяват ползите от действията за намаляване на вредните емисии, изпускани от ръководените от тях предприятия. Сега, за разлика от преди 10 години, те са два пъти по-склонни да се "съгласят", че инвестирането в инициативи, свързани с изменението на климата, ще повлияе положително на репутацията на компаниите (30% през 2020-а спрямо 16% през 2010 г.).

© Copyright 2020 brandnews.bg - All Rights Reserved

How to develop your own website - Learn more