Добрият, лошият и злият сценарий

Три сценария за макроикономическите последствия у нас от борбата с COVID-19, представиха от Института за икономически изследвания към БАН. Експресният анализ е разработен на базата на информацията за разпространението на заразата и предприетите правителствени мерки, валидни към 12 април.

Експертите уточняват, че при оценката на икономическите ефекти е важна изходната позиция на българската икономика. Въпреки забавянето през 2019 г., тя успя да реализира сравнително висок растеж от 3.1 на сто. За разлика от други европейски икономики, за българската не се предвиждаше рецесия през 2020 г., но тенденцията беше към спад. Редица вътрешни фактори (затварянето на сектори и производства) оказваха натиск върху растежа, които и без външните шокове (свиване на глобалната икономика и тази на ЕС) щяха да забавят значително икономиката, смятат анализаторите.

"На този етап не може със сигурност да се прецени, нито тежестта, нито продължителността на настъпващата рецесия", смятат от института.

В първия и най-лек сценарий икономистите допускат, че ограниченията, свързани с COVID-19 ще започнат да отпадат в средата на май и мерките постепенно ще се отменят. Като през втората половина на годината икономиката ще функционира вече нормално. В него не се предвижда да има втора вълна от заразата. Летният туристически сезон ще е слабо засегнат (спад до 20%). При този сценарий, прогнозата е за спад на БВП от 2.4% и леко нарастване на инфлацията. Ако той се сбъдне се предполага безработицата да нарастне до 6.9 на сто. Вероятността обаче този сценарий да се сбъдне е едва 20%, смятат анализаторите.

При втория сценарий ограниченията, свързани с COVID-19, започват да отпадат в края на юни, до средата на юли. При него мерките постепенно се отменят, но е възможно повторно въвеждане на някои ограничения. При подобна ситуация летният туристически сезон ще е сериозно засегнат (спад с около 50%). Прогнозата вещае спад на БВП с 4.3% и ускоряване на инфлацията до 4.2 на сто. Безработицата ще се удвои спрямо 2019 г. и ще достигне 10% от работната сила.

Третата, и най-песимистична прогноза на икономистите предвижда мерките да започнат да отпадат в средата на август. Според нея мерките могат периодично да се затягат и разхлабват. Летният туристически сезон в този случай обаче е провален (спад между 50% и 70%). Подобна ситуация ще доведе до спад на БВП с 5.7 на сто. А инфлацията ще достигне до 5.2 процента. Пазарът на труда ще изпита силен шок, като безработицата ще достигне близо 350 000 човека или 12 на сто. Вероятността и за този вариант е 20 на сто.

"Всеки от предложените сценарии предполага, че до края на второто тримесечие на 2020 г. ще има силно нарастване на безработицата и ограничения в заетостта, включително на основа на уволнения (възможни са и такива от масов тип). През трето тримесечие заетостта може да бъде положително повлияна от сезонния фактор и да се наблюдава слабо облекчаване на обстановката. В края на годината проблемът "безработица" отново може да се изостри, ако бъде компрометиран зимния туризъм, или при евентуално слабо представяне на вътрешното търсене през третото и четвъртото тримесечие", твърдят в анализа си икономистите от БАН.

© Copyright 2020 brandnews.bg - All Rights Reserved

Make a free web page with Mobirise