Офисът не е това, което беше

Вече повечето от нас в сферите, в които това е възможно, работят дистанционно и мобилно. Един от ефектите на COVID 19 обществото е, че днес вече обсъждаме не "дали", а коя от новите форми на труд да използваме.

"За няколко дни за милиони хора се промени начинът на работна комуникация, промени се бързината, с която трабва да реагираш на променящата се буквално за часове обстановка, работата под стрес вече не е фраза, с която да допълниш своята автобиография, а реалност. Необходимостта да ползваш всякакви електронни приложения и възможности е неотложна. Променя се деловият протокол, променя се мисленето, че домът е дом, а офисът - офис. Днес вече домът или мястото, на което сме, е и офис", коментира Жасмина Саръиванова от Българската стопанска камара. Тя допълни, че извънредната ситуация налага спешно преразглеждане на съществуващата уредба в Кодекса на труда, касаеща надомния труд. Предизвикателството, пред което сме изправени, изисква облекчаване на режима на сключване на трудовите договори от тази категория, максимално отпадане на административната тежест за бизнеса, категорична е Саръиванова.

"Гиг" икономиката или работа чрез он-лайн платформа

дава възможността виртуално и без необходимост от физическа среща да се срещат предлагащите и търсещи работа. Не само в извънредни ситуации като настоящата, когато всяко избягване на пряк физически контакт е търсено, но и при нормализиране на обстановката, тази възможност спестява време и ресурс.

Споделянето на служители

е нова форма на заетост, която също дава множество възможности, особено при недостиг на кадри. Група работодатели наемат координирано един работник.

При прекъсващата работа

работодателят има възможността да сключи трудов договор, при който наетото лице не е с редовно работно време, а се ангажира при необходимост да извърши определена работа. В моменти на кризисна ситуация подобна възможност създава сигурност и може да реши много спешни проблеми, включително в здравеопазването и образованието.

Работата по портфолио

също дава множество възможности за предоставяне на услуги от самостоятелно заети лица да осъществяват услуги за голям брой клиенти. Тук вече идва и съвсем новото тълкуване на множество понятия, които разбираме по традиционен начин. Работодателят може да бъде клиент и клиентът може да бъде работодател.

"Това, което ни изглеждаше далечно в сферата на труда вчера, днес е реално предизвикателство. Урокът, който трябва да извлечем, е да не си позволяваме заради краткосрочните да пропускаме дългосрочните цели. Когато творим трудови норми, да не забравяме, че в света се появяват и черни лебеди, и трябва да се опитаме, доколкото е възможно, нормите да са пригодени и за тези времена. Всеки пропуск и решаването на проблем „на парче“ може да бъде решаващ в момент на криза, колкото и незначителен да ни се струва, когато всичко е спокойно. Новите форми на труд не са нечия прищявка или опит да се заобикалят утвърдени правила", каза още Жасмина Саръиванова.

© Copyright 2020 brandnews.bg - All Rights Reserved

Designed with Mobirise website builder